Ferma

Baş səhifə / Ferma

         "Milla" markasına aid məhsullarda istifadə olunan süd xammalının əsas hissəsi "Qəbələ Ovcullu" fermasından gətirilir. Müasir texnoloji avadanlıqlarla təhciz olunmuş bu fermada 2000 başadək inək var.

      
        Fermada "Holistein", "Simmental", "Kobi", "Angus" cinsindən inəklər mövcuddur.“Qəbələ Ovcullu” fermasında inəklərin əksəriyyətini “Holistein” cinsi təşkil edir. “Holistein” cinsindən olan inəklərin  mənşə ölkəsi Hollandiyadır. Bu cins inəklər ən məhsuldar südlük inəklər hesab olunurlar. Südlərindəki yağlılıq dərəcəsi 3.5-3.8% arasındadır. “Holistein” inəklərinin çəkisi 600-1000 kq arasında dəyişir.

          “Holistein” cinsindən sağılmış südün faydalılıq dərəcəsi olduqca yüksəkdir. Bu süd kalsium, D vitamini, fosfor və maqnezium kimi sümük sağlamlığına faydalı olan bir çox minerallar ilə zəngindir. “Holistein” cinsindən olan südün digər inək cinslərindəki südə nisbətən sümük sağlamlığı üçün faydaları daha aşkardır. Məsələn, bu südü mütəmadi istehlak edən yaşlıların sınıq riskini azaldır, sümük sıxlığını artırır. Bunlardan əlavə “Holistein” cinsindən sağılmış süd protein ilə daha zəngin qidadır. Bir stəkan süddə təxminən 8-9 qram protein vardır.